Menu English

Focus op Horizon

Proeftuin-leergemeenschap
Publicatiedatum: 01 februari 2015

Het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO), Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en het lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd (hierna te noemen: Leergemeenschap FOCUS op Horizon; FoH) hebben zich nauw met elkaar verbonden. Zij vormen sinds 1 februari 2015 de proeftuin-leergemeenschap FOCUS op Horizon.

Toon:

Op basis van de ervaringen met deze proeftuin bouwt ISO vanaf schooljaar 2015-2016 aan veertig andere leergemeenschappen. De doelstelling voor FoH is ontstaan vanuit de behoefte van ISO om in schooljaar 2015-2016 stageverdiepende onderdelen in te bedden in het bestaande curriculumaanbod.

Met betrekking tot het schooljaar 2016-2017 is de afspraak gemaakt om te werken aan een verhoging van de kwaliteit van de scripties en de scriptiebegeleiding en om de inhoudelijke thema's voor scripties zorgvuldiger te selecteren dan voorheen het geval was. Deze behoefte is zowel vanuit ISO als vanuit Horizon Jeugdzorg en Onderwijs geformuleerd. Binnen Focus op Horizon zetten we Professional Empowerment Coaching in om jeugdprofessionals-in-opleiding als onderdeel van stagebegeleiding te coachen op gedragsverandering binnen de volgende Social Work-taakgebieden:

  1. Uitvoering in complexe situaties
  2. Werken in en vanuit arbeidsorganisaties
  3. Werken aan professionaliteit en professionaliseren, en specifiek op het thema relationele autonomie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen