Menu
  English

  Academische Werkplaats ST-RAW

  Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats

  Publicatiedatum: 01 januari 2015

  In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Om jongeren en hun ouders beter te bereiken met zorg is de academische werkplaats ST-RAW opgericht. ST-RAW staat voor: Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats. De werkplaats heeft een plan gemaakt waarbij veertien organisaties en alle belanghebbenden (ouders en jongeren, praktijk, beleid en onderzoek) zijn betrokken. Doel was om kennis en vakmanschap over de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp te ontwikkelen en te verspreiden.

  Er is gestart met vijf vraagstukken (de zogenoemde workpackages) met centraal als thema het vergroten van eigen kracht. Meer informatie hierover vindt u bij Vraagstukken

  Onderzoek

  In de academische werkplaats is de werking van het nieuwe jeugdstelsel onderzocht. Daarnaast deed men onderzoek en ontwikkeling naar instrumenten en methodieken. Vervolgens werd bestaande en nieuwe kennis breed gedeeld op verschillende manieren: website, nieuwsbrieven, publicaties, presentaties, bijeenkomsten en leernetwerken. Ook is kennis gebruikt om opleidingen van professionals te verbeteren.

  Doelstelling

  ST-RAW wilde zich de komende jaren ontwikkelen als een vindplaats van en voor de bestaande (regionale) kennis, vaardigheden en instanties die zich richten op jongeren en hun ouders. Daarnaast heeft de academische werkplaats veel aandacht besteed aan verschillen tussen autochtone en allochtone groepen, en aan ouders en jongeren met licht verstandelijke beperkingen.

  Film

  Bekijk de film over ST-RAW: