Menu English

Wijkverpleegkundige weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces

De wijkverpleegkundige is weer verantwoordelijk voor het gehele zorgproces: van anamnese en diagnose, via indicatie tot organisatie van zorg en het behalen van zorgresultaten.

Toon:

(Beoogde) resultaten

In september 2020 is er begonnen met literatuuronderzoek en een beschrijving van het eerder gelopen traject. De mogelijke opbrengsten, maar ook slaag- en faalfactoren, worden daarna via interviews met stakeholders in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten wordt tenslotte een stappenplan voor implementatie elders ontwikkeld.