Menu
  English

  De Vitale Wijk

  Gezond eten en meer bewegen

  Ontwikkeling van methoden om mensen in verschillende wijken in Rotterdam en Leiden een gezondere leefstijl aan te laten nemen, bijvoorbeeld door gezonder te eten en meer te bewegen.

  Toon:

  Introductie

  Ondanks een toegenomen levensverwachting dalen de gezonde levensjaren in Nederland. De levensverwachting en gezondheid van inwoners van Rotterdam is lager, vergeleken met de rest van Nederland.  Er is bij zorg- en welzijnsprofessionals behoefte is aan ondersteuning, waarmee leefstijladvies en begeleiding vanuit de spreekkamer doorgezet kan worden naar de context van de patiënt. Een eHealth applicatie gecombineerd met een persoonsgerichte benadering kan helpen. In dit voorstel worden met behulp van een online platform, en met behulp van inbreng van de doelgroep praktijktools voor professionals ontwikkeld, waarmee vanuit de spreekkamer de patiënt begeleid kan worden bij een duurzame leefstijlverandering.

  Projectbeschrijving

  In Australië en Schotland is ervaring opgedaan met mediacampagnes (zoals billboards in wijken en advertenties in buurtkrantjes) om mensen te stimuleren gezonder te leven. De effecten hiervan zijn positief. Onderzocht wordt of dergelijke interventies ook in Nederland werken. Binnen dit onderzoek worden eerst methoden ontwikkeld, waarvan de onderzoekers denken dat die bij de minder vitale wijken in Leiden en Rotterdam zullen werken. Zij stellen daarbij wijkcentra en buurthuizen centraal. Na verloop van tijd wordt gemeten of er daadwerkelijk meer mensen een gezondere leefstijl hebben aangenomen. Vervolgens wordt ook de vitaliteit van mensen in de wijken gemeten.

  Doel van het onderzoek

  Het doel van dit onderzoek is om, samen met burgers en professionals, en met behulp van zorgtechnologie, tools voor zorg- en welzijnsprofessionals te ontwikkelen en te implementeren. Deze tools zijn ondersteunend bij persoonsgerichte zorg op maat, gericht op het verbeteren en monitoren van leefstijl, inclusief hygiëne.

  De vraagstelling luidt: Op welke wijze kunnen zorg- en welzijnsprofessionals met de uitkomsten van een gezondheidsportal ondersteuning bieden aan personen en groepen en zo waarde toevoegen aan het duurzaam verbeteren van leefstijl (inclusief verbetering van hygiëne-gedrag)?

  Indieners van deze aanvraag hebben in het BiBoZ project (Blijf in Beweging. Ondersteuning van zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag), een door SIA RAAK gefinancierd project (RAAK Publiek) ervaring opgedaan met participatief actieonderzoek.

  Door de inzet van ontwerpgericht onderzoek was het mogelijk te kijken vanuit zowel cliënt- als professionalperspectief en daarmee beter aan te sluiten op de behoeften van de doelgroep. De ervaringen die we in het BIBoz project hebben opgedaan, willen we gebruiken in dit onderzoek. De onderzoeksmethodologie zal verder worden ontwikkeld. 

  Voor het onderzoek worden twee promovendi aangesteld: Eén promovendus richt zich op het bereiken en includeren van verschillende eindgebruikers.  De andere promovendus richt zich op het ontwerp van de praktijktools.  Beide promovendi zijn (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van scholing.