Menu English

Het Meten van EBP Competenties

EBP-kennis en vaardigheden van studenten en docenten
Publicatiedatum: 01 januari 2013

De laatste jaren worden er hogere eisen gesteld aan de kennis over evidence-based practice (EBP) en onderzoeksvaardigheden van hbo-studenten. Daarom wordt er in het onderwijs veel aandacht besteed aan het toepassen en integreren van evidence-based handelen en het uitvoeren van (praktijkgericht) onderzoek. Om de resultaten van het vernieuwde onderwijs over EBP en onderzoeksvaardigheden te kunnen evalueren willen we de kennis en vaardigheden van studenten en docenten bepalen.

Toon:

Resultaten

  • In juni 2013 is er toestemming gegeven door de ethische commissie van de NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs) voor uitvoering van dit project.
  • Eind studiejaar 2012-2013 zijn de metingen uitgevoerd bij de tweede- en vierdejaarsstudenten, en docenten van de opleidingen Logopedie en Ergotherapie (zie Neijenhuis & Verhoef, 2013), eind 2013-2014 is een start gemaakt bij de opleiding Verpleegkunde (zie Verhoef & Neijenhuis, 2014), en in het studiejaar 2015-2016 volgden de opleidingen Fysiotherapie en Verloskunde.
  • In het najaar van 2014 is gestart met het uitvoeren van de metingen bij professionals, te weten logopedisten. Zij volgden een nascholing op het gebied van EBP en hebben zowel voor als na deze scholing de vragenlijsten (online) ingevuld. Resultaten van de voormeting zijn vergeleken met studenten en docenten van de opleiding logopedie en toonden een grote ‘gap’ tussen pas afgestudeerde en ervaren logopedisten (Neijenhuis, Verhoef, Witkamp & Dekker-van Doorn, 2015). Resultaten van de nameting werden gepresenteerd op het EBHC-congres te Sicilië.
  • In het voorjaar van 2015 is er, op basis van een behoefteanalyse, een nascholing ontwikkeld en uitgevoerd voor docenten van de opleiding Verpleegkunde. Ook zij hebben zowel voor als na de scholing de vragenlijsten ingevuld.
  • Het project is afgesloten met een presentatie op het tweejaarlijks EBHC congres te Sicilië, waar de opbrengsten van dit 6-jarige project zijn gedeeld met internationale onderzoekers en docenten op het gebied van Evidence-Based Health Care.

Boek

Evidence-based practice voor paramedici. 

Een zeer uitgebreid en gedegen handboek dat beschouwd kan worden als een start- en eindpunt voor iedere student paramedisch als het gaat om het aanleren van de principes van evidence-based practice. Door de vele voorbeelden in het boek wordt de (toch vrij ingewikkelde stof) begrijpelijk gemaakt.

Presentaties

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen