Menu
  English

  Beter Kijken naar je Wijk

  Toetsen van bruikbaarheid van WijkOPSE voor wijkverpleegkundigen

  Publicatiedatum: 01 december 2016

  Wijkverpleegkundigen hebben als geen ander zicht op wat er speelt in de wijk: zowel problemen zoals ongezonde situaties en gevaren in de woonomgeving als sterke punten zoals onderlinge zorg en vrijwilligerswerk. Om de wijk beter in kaart te brengen en om handvatten te krijgen voor verbetering is er een nieuw instrument voor de wijkverpleegkundigen ontwikkeld, de WijkOPSE.

  Toon:

  Nieuw aan de WijkOPSE is dat deze helpt met zoeken naar de oorzaken van de gesignaleerde problemen, zodat de wijkverpleegkundigen ook weten of er wat aan te doen is en wie ze daarbij nodig hebben.

  Projectbeschrijving

  Thuiszorg West Brabant (TWB) gaat dit instrument samen met Hogeschool Rotterdam in 3 wijken van de gemeente Roosendaal uittesten. In het voorjaar van 2017 is dan bekend in hoeverre de WijkOPSE bruikbaar is voor wijkverpleegkundigen en waar TWB concreet samen met de gemeente Roosendaal mee aan de slag kan gaan. De wijkverpleegkundigen worden hierin begeleid door lector Henk Rosendal van Hogeschool Rotterdam, die de WijkOPSE ontwikkeld heeft.