Menu Zoeken English

BiBoZ: Blijf in Beweging

Ondersteuning van zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag
Publicatiedatum: 01 september 2018

Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag.

Toon:

Beoogde resultaten

Beroepspraktijk

  • Prototype van een methodiek voor het op maat ondersteunen van duurzaam gezond beweeggedrag;
  • Ten minste 25 professionals hebben gewerkt met het prototype van de methodiek;
  • Een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een interdisciplinaire richtlijn stimuleren duurzaam gezond beweeggedrag.

Onderwijs

  • Uitbreiding van het thema stimuleren duurzaam gezond beweeggedrag in het curriculum van de betrokken hbo-opleidingen gericht op bewegen, leefstijl en gezondheid;
  • Continue onderzoekslijn ‘praktijkonderzoek fysiotherapie’ (POF) over duurzaam gezond bewegen;
  • Doorontwikkeling minor ‘Meedoen door sport en bewegen’.

Wetenschap

  • Meer inzicht in (onbewuste) factoren die van belang zijn bij het helpen bestendigen van gezond beweeggedrag (voorspellende factoren) tijdens een behandeltraject door de inzet van ontwerpgericht onderzoek;
  • Artikelen over de verschillende stappen zoals ontwikkelen functioneringsprofielen, identificeren bouwstenen van ondersteuningstrajecten en de ontwikkeling prototype van de methodiek en uitvoering haalbaarheidsstudie.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen