Menu English

Project

Introductie

In september 2019 zijn we vanuit Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool gestart met dataverzameling voor het BiBoZ project. BiBoZ staat voor Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals. Vanuit Hogeschool Rotterdam hebben 22 studenten, uit verschillende minoren (vierdejaars) en binnen Urban Health Project (tweedejaars), data verzameld.

Binnen twee jaar gaan cliënten, (zorg)professionals, studenten en docenten van deze hogescholen op zoek naar een methodiek die (zorg)professionals kunnen gebruiken om cliënten te ondersteunen naar duurzaam gezond beweeggedrag. Hierbij staat het betrekken van de brede context centraal; een combinatie van achtergrondkenmerken en sociaal, psychisch en fysiek functioneren in de leefomgeving. De methodiek wordt ontwikkeld vanuit cliëntperspectief. Naast gangbare en kwantitatieve onderzoekmethodieken wordt er ook gebruik gemaakt van ontwerpgerichte methodieken. Docenten en onderzoekers hebben samen met studenten trainingen gevolgd over de gebruikte onderzoeksmethodieken contextmapping, storytelling en het maken van een buurtscan.

Projectbeschrijving

Het BiBoZ-project identificeert functioneringsprofielen vanuit het cliëntenperspectief en identificeert profielspecifieke bouwstenen voor duurzaam gezond beweeggedrag. De functioneringsprofielen zijn gebaseerd op individuele kenmerken en gedrag beïnvloedende componenten zoals het fysieke, sociale en psychische functioneren in de dagelijkse leefomgeving van de cliënt. Bouwstenen zijn bestaande interventies en diensten zoals: beweeginterventie, een app of verwijzing naar een beweegaanbod of burgerinitiatief.

Voor het definiëren van de functioneringsprofielen en bouwstenen starten we bij de cliënt, werken we gedurende het hele traject in cocreatie met de praktijk, gebruiken we het Behavioural Change Wheel als theoretisch raamwerk en gebruiken we naast kwalitatieve technieken ontwerpgerichte onderzoekstechnieken.

Vanuit deze nieuwe open en brede blik werken we toe naar een prototype van een methodiek te gebruiken door zorgprofessionals voor het op maat ondersteunen van hun cliënten in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag.

Aanleiding 

Gezond beweeggedrag bevordert de kwaliteit van leven en helpt bij het verminderen of voorkomen van gezondheidsklachten en heeft een positieve invloed op sociaal welbevinden, participatie en welzijn. Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden.

Voor deze mensen is in de eerstelijnszorg veel aandacht. Frustrerend is dat ondanks alle inspanningen de zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, zelf inschatten dat 50-90% van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Hoewel aansluiten bij de mate van zelfmanagement van de cliënt hierbij kansrijk lijkt, blijkt de huidige aanpak onvoldoende. Bewijskracht voor het belang van het stimuleren van gezond gedrag in de context, een combinatie van achtergrondkenmerken en sociaal, psychisch en fysiek functioneren in de leefomgeving, neemt toe. Maar hoe betrek je als professional deze context in een persoonsgericht ondersteuningstraject?

Doelstelling 

Een methodiek ontwikkelen waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen naar duurzaam gezond beweeggedrag.

Haalbaarheidsstudie

Gedurende het project werkt het onderzoeksteam in co-creatie met de praktijk. Er is informatie verzameld uit kwalitatieve en ontwerpgerichte onderzoekstechnieken. Zo is in samenspraak met de praktijk een prototype van de methodiek uitgewerkt dat zorgprofessionals ondersteunt bij persoonsgerichte begeleiding naar duurzaam gezond beweeggedrag.

Het Behaviour Change Wheel wordt hierbij gebruikt als theoretisch raamwerk. Vanaf oktober tot december 2020 wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in de regio Leiden en Rotterdam. Tevens participeren hierbij tien studenten van de minor ‘gezond meedoen door sport en bewegen’. 

Verbinding met onderwijs

In de verschillende fases van het tweejarig project worden studenten van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool actief betroken bij het project.

Zij gaan op verschillende manieren informatie ophalen bij zowel (zorg)professionals, mensen die begeleid worden naar gezond beweeggedrag, als de wijk. Hierbij ontvangen ze gerichte training ter ondersteuning. In de eerste fase vanaf september 2019 starten bij Hogeschool Rotterdam vijf groepjes studenten die zo een belangrijke bijdrage leveren aan de basis van het project.

Subsidieaanvraag voor vervolg BiBoZ ingediend

Samen met onze Vitale Delta partners Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool is op 13 april 2021 een RAAK mkb subsidieaanvraag ingediend.

De aanvraag is een vervolg op het BiBoZ-project (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals) waarin we de BiBoZ-methode hebben ontwikkeld en uitgeprobeerd in de praktijk. We hebben nu subsidie aangevraagd om de methode klaar te maken voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Hiertoe wordt de BiBoZ-methode geïntegreerd in zowel de behandelroutine van de eerstelijns fysiotherapiepraktijk als in de administratieve routine. Het project hebben we genoemd BiBoZ-DPF, waarbij DPF staat voor Dagelijkse Praktijk Fysiotherapie.

Als we de subsidie krijgen gaan we samen met fysiotherapeuten, cliënten, studenten en docentonderzoekers van de drie hogescholen een implementatiestrategie ontwikkelen voor de BiBoZ-methode. Vervolgens gaan we de methode in zes fysiotherapiepraktijken implementeren. Om de implementatiestrategie, de implementatie en de effecten van het toepassen van de BiBoZ-methode te evalueren passen we een hybride implementatie-effectstudie toe. Het is de bedoeling dat aan het eind van het project de BiBoZ-methode via het Innovatie Platform Fysiotherapie beschikbaar komt voor alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. 

Voor de zomer horen we of we een goede kans maken de subsidie te ontvangen en uiterlijk 1 november weten we zeker of we kunnen starten met het project.  

BiBoZ waar staan we nu en hoe gaan we verder.

In twee jaar tijd (2019-2021) hebben we samen de BiBoZ-methode (Blijf in Beweging Ondersteuning Zorgprofessionals) ontwikkeld en getest op de haalbaarheid. De methode is bedoeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij het betrekken van de context bij het begeleiden van cliënten naar duurzaam gezond beweeggedrag. De methode bestaat uit zes beweegprofielen en een beslistool (zie handleiding).

Lees verder

Oproep

Deelnemers gezocht voor een haalbaarheidsstudie

Lees meer

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen