Menu Zoeken English

BiBoZ: Blijf in Beweging

Ondersteuning van zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag
Publicatiedatum: 01 september 2018

Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag.

Toon:

Introductie

In september 2019 zijn we vanuit Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool gestart met dataverzameling voor het BiBoZ project. BiBoZ staat voor Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals. Vanuit Hogeschool Rotterdam hebben 22 studenten, uit verschillende minoren (vierdejaars) en binnen Urban Health Project (tweedejaars), data verzameld.

Binnen twee jaar gaan cliënten, (zorg)professionals, studenten en docenten van deze hogescholen op zoek naar een methodiek die (zorg)professionals kunnen gebruiken om cliënten te ondersteunen naar duurzaam gezond beweeggedrag. Hierbij staat het betrekken van de brede context centraal; een combinatie van achtergrondkenmerken en sociaal, psychisch en fysiek functioneren in de leefomgeving. De methodiek wordt ontwikkeld vanuit cliëntperspectief. Naast gangbare en kwantitatieve onderzoekmethodieken wordt er ook gebruik gemaakt van ontwerpgerichte methodieken. Docenten en onderzoekers hebben samen met studenten trainingen gevolgd over de gebruikte onderzoeksmethodieken contextmapping, storytelling en het maken van een buurtscan.

Projectbeschrijving

Het BiBoZ-project identificeert functioneringsprofielen vanuit het cliëntenperspectief en identificeert profielspecifieke bouwstenen voor duurzaam gezond beweeggedrag. De functioneringsprofielen zijn gebaseerd op individuele kenmerken en gedrag beïnvloedende componenten zoals het fysieke, sociale en psychische functioneren in de dagelijkse leefomgeving van de cliënt. Bouwstenen zijn bestaande interventies en diensten zoals: beweeginterventie, een app of verwijzing naar een beweegaanbod of burgerinitiatief.

Voor het definiëren van de functioneringsprofielen en bouwstenen starten we bij de cliënt, werken we gedurende het hele traject in cocreatie met de praktijk, gebruiken we het Behavioural Change Wheel als theoretisch raamwerk en gebruiken we naast kwalitatieve technieken ontwerpgerichte onderzoekstechnieken.

Vanuit deze nieuwe open en brede blik werken we toe naar een prototype van een methodiek te gebruiken door zorgprofessionals voor het op maat ondersteunen van hun cliënten in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag.

Aanleiding 

Gezond beweeggedrag bevordert de kwaliteit van leven en helpt bij het verminderen of voorkomen van gezondheidsklachten en heeft een positieve invloed op sociaal welbevinden, participatie en welzijn. Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden.

Voor deze mensen is in de eerstelijnszorg veel aandacht. Frustrerend is dat ondanks alle inspanningen de zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, zelf inschatten dat 50-90% van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Hoewel aansluiten bij de mate van zelfmanagement van de cliënt hierbij kansrijk lijkt, blijkt de huidige aanpak onvoldoende. Bewijskracht voor het belang van het stimuleren van gezond gedrag in de context, een combinatie van achtergrondkenmerken en sociaal, psychisch en fysiek functioneren in de leefomgeving, neemt toe. Maar hoe betrek je als professional deze context in een persoonsgericht ondersteuningstraject?

Doelstelling 

Een methodiek ontwikkelen waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen naar duurzaam gezond beweeggedrag.

Verbinding met onderwijs

In de verschillende fases van het tweejarig project worden studenten van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool actief betroken bij het project.

Zij gaan op verschillende manieren informatie ophalen bij zowel (zorg)professionals, mensen die begeleid worden naar gezond beweeggedrag, als de wijk. Hierbij ontvangen ze gerichte training ter ondersteuning. In de eerste fase vanaf september 2019 starten bij Hogeschool Rotterdam vijf groepjes studenten die zo een belangrijke bijdrage leveren aan de basis van het project.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen