Menu English

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen met ICT

Publicatiedatum: 01 september 2016

De WERKplaats Onderwijsleertechnologie is een laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen waarin ICT-toepassingen een grote meerwaarde bieden voor de kwaliteit van het onderwijs.

Toon:

Medewerkers betrokken bij dit project