Menu English

Ouders en huiswerk

handvatten voor de professionele ontwikkeling van leraren
Publicatiedatum: 17 oktober 2018

In het promotieonderzoek Ouders en huiswerk ontwerpen en testen 15 scholen thuisopdrachten. Deze opdrachten zijn bedoeld zijn om leerlingen te helpen hun ouders op een natuurlijke manier te betrekken bij wat zij leren op school, ook als deze ouders laagopgeleid zijn.

Toon:

Over Ouders en huiswerk

Projectinformatie

Achtergrond

De betrokkenheid van ouders thuis bij het leren van hun kind is cruciaal voor de onderwijskansen van kinderen. Laagopgeleide ouders en/of ouders die niet voldoende bekend zijn met het Nederlandse onderwijs, kunnen onzeker zijn of zij hun kind goed kunnen begeleiden in de schoolloopbaan. Leraren op hun beurt vinden het lastig om ouders concrete handvatten hiertoe te bieden. Leraren willen daarom onderzoeken hoe zij ouders kunnen ondersteunen om op een natuurlijke manier betrokken te zijn bij het leren van hun kind.

Onderzoek

In dit project gaan leraren van vijftien scholen in Rotterdam, Amsterdam, Almere en Groningen - samen met een team onderzoekers - huiswerkopdrachten ontwerpen, implementeren en testen. Het betreft zowel scholen voor basisonderwijs (groep 7 en 8) als scholen voor voortgezet onderwijs (klas 1 en 2). Met focusgroepen, observaties, vragenlijsten en toetsresultaten gaan zij na of de thuisopdrachten bijdragen aan een positieve thuisbetrokkenheid, rolperceptie en zelfvertrouwen van ouders en aan de motivatie, het welbevinden en de studieresultaten van de leerlingen. 

Onderzoekers en leraren benutten hierbij interactieve thuisopdrachten, die in de VS effectief zijn gebleken voor de studieresultaten van leerlingen en de betrokkenheid van ouders. Leerlingen krijgen hierbij een opdracht mee die hen helpt op een toegankelijke, interactieve manier hun ouders te betrekken bij iets wat zij op school leren. Zij interviewen bijvoorbeeld hun ouders, of doen allebei een proefje waarvan zij de uitkomsten met elkaar vergelijken. 

Resultaten

  • Het project levert een handreiking op voor scholen op met daarin ontwerpregels en voorbeeldsets van thuisopdrachten en een film over het werken met de thuisopdrachten.
  • Ook geeft het handvatten voor de professionele ontwikkeling van (aankomende en ervaren) leraren. Dit materiaal wordt geplaatst in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders.
  • Daarnaast zal de kennis gedeeld worden met het werkveld en sociale en lerarenopleidingen via een eindsymposium, artikelen en workshops. 
  • Bovendien levert dit onderzoek meerdere wetenschappelijke artikelen op die een proefschrift zullen vormen en wordt bijgedragen aan wetenschappelijke conferenties als ERNAPE, ORD en ECER.

.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen