Menu English

Ontwikkeling leesstrategieën

Omgang met leesteksten
Publicatiedatum: 01 maart 2011

Dit promotieonderzoek moet de kennisbasis en het handelingsrepertoire ten aanzien van de omgang met leesteksten versterken, van docenten die lesgeven aan leerlingen in het vmbo en aan zwakke lezers in het algemeen.

Toon:

Het gaat dan zowel om docenten Nederlands als docenten van andere vakken waarin met teksten gewerkt wordt. Naar verwachting levert het onderzoek aanwijzingen op voor differentiatie in instructie tijdens het behandelen van leesteksten en aanknopingspunten om in het onderwijs beter aan te sluiten bij specifieke moeilijkheden of aanpakken van leerlingen.

Projectbeschrijving

Dit promotieonderzoek omvat een hardopdenkstudie naar het begrijpend leesproces van leerlingen in de eerste twee leerjaren van het vmbo (niveau bb/kb). Bij veertig leerlingen neemt zij gedurende twee schooljaren in totaal vier keer een begrijpend leestaak af. De leerlingen moeten voor die taak een informatieve tekst (genre nieuwsartikel en schoolboektekst) lezen en vragen over de tekst beantwoorden, en daarbij vertellen wat zij denken tijdens het lezen en wat zij doen bij de aanpak van die taak. De taakuitvoeringen worden opgenomen op video en achteraf geanalyseerd, waarbij met name het gebruik van bepaalde leesstrategieën aandacht krijgt. Met het onderzoek wordt beoogd meer inzicht te krijgen in het leesproces van zwakke adolescente lezers en in onderlinge verschillen binnen die groep qua leesmoeilijkheden, strategiegebruik/taakaanpak en ontwikkeling. Dit onderzoek haakt aan bij het effectonderzoek naar het gebruik van Nieuwsbegrip in het vmbo, van Mariska Okkinga; het vindt plaats op een aantal scholen uit dat onderzoek en betreft voor de helft leerlingen uit 'Nieuwsbegripklassen' en voor de andere helft leerlingen uit 'controleklassen'.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen