Menu English

Taal en studiesucces

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Het project Taal en Studiesucces richt zich op de bevordering van taalbeleid in brede zin op 15 verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Toon:

Onderzoek

Aanleiding

Vanuit het project Taal en Studiesucces is een hogeschoolbrede visie op taalontwikkeling van studenten geformuleerd (Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam, 2018) om de uitgangspunten te formuleren van de opleidingen die aan de slag gaan met de taalvaardigheid van studenten. 

Doel van het project is dat elke deelnemende opleiding een jaar lang werkt aan verbetering van de aandacht voor taalvaardigheid van studenten, met het oog op hun studierendement. Vanuit de context van de eigen opleiding bepaalt een project-docent, in samenspraak met de projectgroep en de opleidingsmanager een taalspeerpunt. Het kenniscentrum zal de vorderingen monitoren.

Onderzoek

Kenniscentrum Talentontwikkeling neemt in opdracht van de projectgroep Taal & Studiesucces de monitoring waar van 8 van de 15 projecten die dit studiejaar plaatsvinden bij opleidingen van de HR. Doel van de monitoring van deze 8 projecten is om een indruk te krijgen van de mate waarin de gestelde doelen bereikt worden en daaruit lessen te trekken voor toekomstige projecten. Centrale vragen zijn in hoeverre de projectplannen uitgevoerd worden zoals bedoeld, welke delen beter geslaagd zijn dan andere, wat de belemmerende en faciliterende factoren waren, wat de rol was van het management, in hoeverre studenten bij de projecten betrokken waren en welke tips er zijn voor de organisatie en de projectleiding van taal en studiesucces. De 8 projecten zijn gekozen voor de monitoring, omdat ze sterk verschillen in doelstelling en aanpak van de thematiek van taal en studiesucces. Daardoor krijgen we een beeld van de wijze waarop de verbinding wordt gelegd tussen de taalvaardigheid van studenten en hun studieloopbaan in de HR.

Monitor

De monitoring van de projecten bestaat uit interviews met de projectleiders en de betrokken managers over de voortgang van elk project in twee rondes. De eerste ronde heeft plaatsgevonden in de periode tussen februari en mei. Hierbij is vooral gesproken over de wijze waarop de projectdoelen zijn geconcretiseerd, in hoeverre er wijzigingen zijn aangebracht en of de doelen haalbaar zijn in het lopende studiejaar. De tweede ronde vindt plaats in de maanden juni en juli en zal zich richten op het behalen van de gestelde doelen en de factoren die daar al dan niet toe hebben bijgedragen. Tevens zal in de tweede ronde gesproken worden met andere betrokkenen, zoals studenten en collega’s van de projectleiders om te peilen hoe zij het project ervaren en waarderen.

Resultaten

De resultaten van het hele onderzoek zullen gerapporteerd worden aan de projectleiding van Taal en Studiesucces in oktober 2019. Hierin wordt per project verslag gedaan van de behaalde resultaten en worden tevens aanbevelingen gedaan voor de opzet van toekomstige projecten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen