Menu
  English

  Werken naast de studie

  Veel studenten van de pabo en lerarenopleidingen hebben een bijbaan naast hun studie. Dat kan een baan buiten het onderwijs zijn, of (al dan niet) betaald werk in het onderwijs. Hoe beïnvloedt dit hun studievoortgang? In dit onderzoeksproject meten Erik van Schooten en Izaak Dekker per fase van de opleiding hoe betaald en onbetaald werk binnen en buiten het onderwijs samenhangt met studievoortgang.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Er is veel vraag naar leraren in Nederlands, in het bijzonder in de grootstedelijke omgeving. Veel leraren in opleiding krijgen al voor ze hun diploma behalen een contract aangeboden. Beïnvloedt dit hun studievoortgang? De tijd die een student aan een baan besteedt zou kunnen concurreren met tijd voor zelfstudie of het bijwonen van colleges en zo kunnen zorgen voor studievertraging. Anderzijds zou het hebben van een baan als leraar waardevolle ervaring op kunnen leveren die ook ten goede komt van de studie. Het Instituut voor Lerarenopleidingen voerde hier gesprekken over met de samenwerkende scholen uit de regio. Zo ontstond de vraag of dit onafhankelijk en betrouwbaar onderzocht kon worden. Lector Erik van Schooten en hoofddocent Izaak Dekker voeren dit onderzoek uit in samenwerking met Chun Fai Chong en Lex Freund van team informatie (FIT). Op basis van enquêtes in combinatie met een dataset waarin alle studievoortgang gedurende 4 jaar is bijgehouden maken Erik van Schooten en Izaak Dekker groeimodellen waarmee de onderzoeksvragen beantwoordt kunnen worden. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het promotietraject van Izaak Dekker.

  Verbinding met het onderwijs

  • Dit onderzoek is op beleidsniveau van belang voor het onderwijs van het Instituut voor Lerarenopleidingen.
  • Studenten van cohort 2016-2020 en stagebegeleider Gosse Romkes werkten mee aan dit onderzoek door respectievelijk enquêtes te beantwoorden en mee te denken over de dataverzameling.