Menu English

Visie-ontwikkeling en herijking bekwaamheidseisen

Actueel onderwijs

Publicatiedatum: 15 december 2017

Het beroep van docent is in ontwikkeling. Hoe leidt de hogeschool leraren van de toekomst op, in de Rotterdamse context en in de wijde omgeving? Het lectoraat Samen Opleiden denkt mee over de aangescherpte visie voor de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam, de nieuwe bekwaamheidseisen en een nieuw toetshuis en curriculum.

Toon:

Vanuit het lectoraat Samen opleiden wordt bijgedragen aan de visieformulering. Op basis van relevante documenten, zoals literatuur en de visie van Hogeschool Rotterdam, en op basis van vele gesprekken met mensen op verschillende niveaus in de organisatie wordt een visietekst geschreven. Bestaande kennis over het beroep van leraar, werkplekleren en het nieuwe beroepsbeeld voor leraar wordt hierin opgenomen.
Het lectoraat verbindt de beschikbare kennis over het beroep met de curriculumvernieuwing, de integratieve beroepslijn waarin de prakijk en de theorie met elkaar verbonden worden en levert een advies.