Menu
  English

  Professionalisering Honoursdocenten

  Begeleiden innovatief leertraject

  Publicatiedatum: 01 januari 2012

  Hoe borg ik kwaliteit als begeleider, zowel inhoudelijk als procesmatig, in een leercontext die een open structuur kent zonder te vervallen in een laissez-faire aanpak?

  Toon:

  Met dit project wordt een pilot-programma en daaraan gekoppeld onderzoek beoogd met als doel:

  1. Het definiëren van een competentieprofiel voor begeleiders van het Honoursprogramma (en meer in het algemeen voor alle leertrajecten waarin talent ontwikkeling / innovatief vermogen wordt nagestreefd) in aansluiting op het competentieprofiel zoals dat voor studentdeelnemers aan het Honoursprogramma is ontwikkeld (Drenth & Veltman, 2010).
  2. Het vorm en inhoud geven aan een professionaliseringstraject voor begeleiders van het Honoursprogramma ten einde excellent docentschap te bevorderen.
  3. Het creëren van een leerwerkgemeenschap (waarbinnen de professionalisering plaatsvindt) die voorbeeldig is voor gewenste inrichting van innovationlabs en de leerwerkplaatsen van het Honoursprogramma.
  4. Door participatie in de leerwerkgemeenschap, door doelgerichte reflectie op wat (niet) werkt, op dat waar (nog) geen antwoorden voor zijn (de handelingsverlegenheid) in relatie tot het gedefinieerde competentieprofiel en door hierop gericht flankerend onderzoek:
  • werkzame interventies van didactische aard in kaart te brengen;
  • aanbevelingen te kunnen doen over de wijze waarop de competenties die hiervoor nodig zijn, kunnen worden aangeleerd.