Menu English

Onderzoeksvaardigheden op Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

Begeleiding bij praktijkgericht onderzoek

Publicatiedatum: 01 januari 2012

In hoeverre kunnen docentonderzoekers en vakcoaches van academische opleidingsscholen duale studenten binnen de academische poot van opleidingsschool Rotterdam begeleiden bij praktijkgericht onderzoek op de school?

Toon:

Bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling en aanpassing van het onderwijs op de deelnemende scholen en bij te dragen aan de kennisvermeerdering bij andere scholen:

  • door het ontwikkelen van een begeleidingsstructuur van duale studenten bij het doen van praktijkgericht onderzoek op de werkplek
  • door het begeleiden van Onderzoeks- en Innovatieteams op de Academische Opleidingsscholen

Projectbeschrijving

Docentonderzoekers van Kenniscentrum Urban Talent trainen en begeleiden docentonderzoekers en vakcoaches op het gebied van begeleidingsvaardigheden bij praktijkgericht onderzoek volgens een train-the-trainer constructie.

In het curriculum van de studenten aan de academische opleidingsschool is een onderzoeksleerlijn uitgewerkt. De aankomende docent krijgt basiskennis van praktijkgericht onderzoek, ontwikkelt zelf een onderzoeksvoorstel dat bruikbaar is voor de opleidingsschool en voert dat uit (jaar 3), en doet dit nogmaals in jaar 4, gerelateerd aan het gekozen uitstroomprofiel.