Menu
  English

  Kijkkader leerarrangementen Opleiden in de School

  Publicatiedatum: 01 januari 2017

  Ontwikkeling van een kijkkader om huidige praktijken van Samen opleiden in kaart te brengen en nieuwe praktijken te ontwikkelen.

  Toon:

  Aanleiding

  Omdat er in Nederland steeds meer in opleidingsscholen wordt opgeleid, is het goed te weten wat daar nu precies gebeurt aan opleiden en welke opleidingsdidactische principes daarbij worden gehanteerd. Met behulp van het kijkkader zijn onderzoekers in staat om de kijken naar de precieze samenstelling van leerarrangementen, kunnen bestaande leerarrangementen worden verbeterd en nieuwe leerarrangementen worden ontwikkeld, zodat alle betrokkenen elkaar scherp kunnen houden op de kwaliteit van Samen opleiden.

  Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen lerarenopleidingen en scholen, waar aankomend leraren worden voorbereid op de praktijk.

  Projectbeschrijving

  Bij het Steunpunt Opleidingsscholen zijn in december 2016 en mei 2017 twee publicaties verschenen met ‘Parels uit de praktijk’, een serie good practices van Samen opleiden. Deze bundels worden gebruikt om een kijkkader te ontwikkelen om naar leerarrangementen in opleidingsscholen te kijken. Welke opleidingsdidactieken zijn zichtbaar in de opleidingsscholen? Zijn er dominante patronen herkenbaar?

  Met dit kijkkader kunnen de onderzoekers bestaande leerarrangementen analyseren, om precies te zien hoe deze in elkaar zitten, welke doelen ze beogen en op basis van welke visie op leren en opleiden in de school ze zijn ontwikkeld. Ook kunnen met behulp van dit kijkkader nieuwe leerarrangementen worden ontworpen.

  De basis voor het kijkkader is het model voor werkplekleren van Kelchtermans en Timmermans, met op de hoekpunten de student, de praktijk en de theorie.

  Verbinding met het onderwijs

  Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam werkt al sinds 2000 samen met vier geaccrediteerde opleidingsscholen. De laatste vijf jaar zijn er vier opleidingsscholen bijgekomen, waaronder een opleidingsschool voor het mbo en het basisonderwijs. Op deze scholen werken instituutsopleiders samen met schoolopleiders en werkplekbegeleiders om studenten op te leiden tot leraar. Veertig procent van het curriculum van de lerarenopleiding is ingericht met dit werkplekleren. Werkplekleren bestaat niet alleen uit stage, maar ook uit leerarrangementen, waarvan bij sommige het accent ligt op opleiden, sommige op begeleiden en andere op beoordelen.