Menu English

INVASI

Ontwikkelen van onconventionele onderwijsprojecten

Publicatiedatum: 01 januari 2013

Invasi is een collectief van professionals, die op uiteenlopende plekken binnen Hogeschool Rotterdam werken met ervaring in het ontwikkelen van onconventionele onderwijsprojecten. Deze pioniers hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke ambitie om wezenlijke veranderingen in de cultuur van het huidige onderwijs aan te jagen.

Toon:

INVASI beschouwt zichzelf in de eerste plaats als katalysator. Dat wil zeggen dat de leden door hun gedrevenheid en expertise een extra stoot energie willen geven aan innovatieve personen, ideeën, processen en projecten. Ongetwijfeld leven er binnen de hogeschool vele waardevolle ideeën over onderwijsinnovatie en zijn er in het verleden vaker mooie initiatieven ontwikkeld. Die hebben wellicht niet altijd de bekendheid genoten die ze verdienden. Bundeling van krachten kan ertoe leiden dat geestverwanten elkaar gemakkelijker vinden en dat er zich op de HR een kritische massa ontwikkelt die de onderwijsvernieuwing van binnenuit verder gestalte gaat geven. 

INVASI is op zoek naar initiatieven die:

 • De verbeeldingskracht prikkelen, een beeld oproepen van een fascinerende toekomst, de contouren schetsen van een mogelijke nieuwe cultuur van leren. Dat ze uitnodigen tot participatie, tot bijdragen, tot oprechte betrokkenheid.
 • Wortelen in ideeën van mensen die zich betrokken voelen bij hun school, hun vak, bij studenten en hun collega’s. Daarom is het van belang om de visie en verhalen van deze pioniers op te tekenen, hun achtergrond en hun drijfveren te schetsen.
 • Nieuwe visies leiden tot discussie. Initiatiefnemers moeten bereid zijn die discussie te voeren, vorm te geven en aan te wakkeren.
 • Van nature onconventioneel zijn. Ze hebben een rebels karakter. Dat wil zeggen dat ze ongebruikelijke middelen benutten voor nieuw onderwijs. Dat ze bijvoorbeeld breken met de conventies van het klaslokaal, van tijd en ruimte van toetsing en beoordeling.
 • Recht doen aan de diversiteit van de studenten, hun achtergrond en hun ambities. Dat er oprecht gestreefd wordt naar het (mede)eigenaarschap van studenten voor hun leerprocessen.
 • Waarbij principes en creatieve processen belangrijker zijn dan regels en gedefinieerde eindresultaten. Experiment wordt aangemoedigd, onderzoek staat centraal, vragen (leren) stellen is belangrijker dan goede antwoorden (leren) geven.
 • Die het karakter van learning by doing dragen, gecombineerd met kritische reflectie op processen en resultaten, zowel door studenten als docenten. De can do mentaliteit is de motor.
 • Waarbij de didactiek sterke kenmerken van onder meer gamification vertoont, met elementen als spel(plezier), uitdaging, competitie, inventiviteit, levels, team spirit, vrijwillige motivatie en kansen voor specialisatie en uitblinken.

Doelen 

 • actief op zoek gaan naar belangwekkende initiatieven in en buiten de HR volgens bovenstaande criteria;
 • deze initiatieven zichtbaar maken, zodat ze door geïnteresseerden kunnen worden geanalyseerd, bediscussieerd en geadopteerd;
 • de discussie over de noodzaak en richting van onderwijsvernieuwing initieren en platforms en media daarvoor interesseren;
 • waar mogelijk initiatieven verbinden met geestverwante activiteiten binnen of buiten HR.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen