Menu
  English

  Innovatieteams en communities of practice op RDM Campus

  Onderwijskundig model in de praktijk

  Publicatiedatum: 01 januari 2012

  Hoe kan het leren en werken in Innovatieteams binnen Communities of Practices in Leerwerklandschap RDM-Campus zodanig worden gearrangeerd dat de drieledige uitdaging wordt waargemaakt?

  Toon:

  Er is binnen de RDM campus een onderwijskundig en conceptueel model van innovatieteams in de praktijk gebracht. Dit moet echter worden gedocumenteerd, gerelateerd aan de body of knowledge over werkplek leren, authentiek leren, stimuleren van excellentie etc. Op basis van die conceptuele uitwerking moet het leerwerkmodel in de praktijk via een tweetal ontwikkelfasen (alfa en beta) worden uitontwikkeld.

  Projectbeschrijving

  Er zijn vier vraagstukken waaraan wordt gewerkt:

  1. Conceptueel vraagstuk
  2. Implementatievraagstuk
  3. Reflectievraagstuk
  4. Effectiviteitsvraagstuk

  Er zijn drie soorten onderzoeksactiviteiten gepland/begroot:

  • Uitvoering onderzoek en rapportage
  • Nulmeting
  • Evaluatie en intervisie

  Het HPBO-II project kent een drieledige doelstelling:

  1. het organiseren van innovatief, uitdagend en authentiek beroepsonderwijs in de vorm van innovatieteams;
  2. die via multidisciplinair, multilevel en samenwerkingsgericht leren en werken gericht zijn op het bijdragen aan innovatieve oplossingen voor technische praktijkvraagstukken;
  3. waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het gezamenlijk cocreëren van kennis in een Community of Practise en de valorisatie van die kennis in een Community of Learners.