Menu English

Engels in het voortgezet onderwijs

Ontwikkelen van een curriculum

Publicatiedatum: 01 januari 2011

Het doel van dit project is het optimaliseren van de aansluiting po-vo voor onderwijs Engels en vergroten van de onderwijsopbrengst Engels in het vo. Dit door het ontwikkelen van een op effectiviteit getoetst gedifferentieerd curriculum Engels voor het vo.

Toon:

In welke mate verschillen de curricula Engels in groep 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs en wat is het effect van intern gedifferentieerd onderwijs Engels op de Engelse taalvaardigheidontwikkeling van leerlingen in de brugklas?

Projectbeschrijving

In 1986 is Engels ingevoerd als verplicht vak voor de groepen 7 en 8 in het primair onderwijs (po) in Nederland en werd Engels een verplicht vak op de Pabo. Vanaf 1984 werden hogeschooldocenten en basisschoolleraren bijgeschoold om Engels te geven en vanaf 1985 werden alle leerkrachten po hiertoe bevoegd verklaard. Een toenemend deel van de scholen (momenteel 28 in Rotterdam) begint nu al in groep 1 met onderwijs Engels. Veel van deze scholen gebruiken native speakers als docent. De aanpak van het onderwijs Engels op de basisschool varieert dus flink, waardoor taalvaardigheid Engels van leerlingen die in het voortgezet onderwijs (vo) instromen, sterk verschilt. In het onderzoek wordt nagegaan of een gedifferentieerd curriculum Engels voor het voortgezet onderwijs, waarin rekening wordt gehouden met niveauverschillen tussen instromende leerlingen, een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van hun taalvaardigheid Engels.