Menu English

Duo-stage

Opleiden in de school

Publicatiedatum: 01 januari 2012

Hogeschool Rotterdam werkt samen in zeven opleidingsscholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf september 2018 lopen de meeste studenten van de tweedegraads lerarenopleiding stage in een opleidingsschool. Een deel van deze stages wordt als duo-stage ingevuld. In dit onderzoek wordt de duo-stage nader bekeken en geanalyseerd.

Toon:

Het pleidooi om het leraarsberoep als een collaboratief beroep te zien, wordt steeds sterker. Dat kan een lerarenopleiding uitdragen door studenten vanaf het begin van de lerarenopleiding te laten samenwerken bij bijvoorbeeld reflectie op praktijkervaringen en het delen van expertise, en studenten samen op stage te laten gaan. 
Duo-stages, waarbij twee studenten stagelopen bij één werkplekbegeleider, kunnen een kwantitatief probleem oplossen met betrekking tot het aantal beschikbare stageplaatsen, maar zijn ook goed om studenten beter voor te bereiden op het leraarsberoep.