Menu English

Buitenschools leren

kansen en risico’s voor leren en ontwikkelen
Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Het onderzoek naar Buitenschools leren in het kader van de NWA startimpuls ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ heeft tot doel de wetenschappelijke kennisbasis over buitenschools leren te vergroten. Wat betekent de opkomst van buitenschoolse onderwijsactiviteiten, zoals huiswerkbegeleiding en weekendscholen voor het onderwijs en voor kansengelijkheid?

Toon:

Projectinformatie

Over Buitenschools leren

Achtergrond

Het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren vindt plaats binnen de school, maar ook daarbuiten in onderwijs verrijkende, verdiepende en vervangende activiteiten. De opkomst van buitenschoolse leeractiviteiten en -settings impliceert een belangrijke verandering van het onderwijslandschap in Nederland waar nog niet veel over bekend is.

Hoe zien verschillende vormen van georganiseerd buitenschools leren eruit? Welke factoren en motieven liggen ten grondslag aan de groei van verschillende vormen van buitenschools leren? Ook zijn er vragen over de gevolgen van de groei voor de ontwikkeling van het onderwijslandschap zelf, en voor het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden.

Het onderzoek naar Buitenschools leren in het kader van de NWA startimpuls ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ heeft tot doel de wetenschappelijke kennisbasis over buitenschools leren te vergroten.

Onderzoek

De hoofdvraag van het onderzoek is: In welke mate en op welke wijze dragen verschillende vormen van buitenschools leren bij aan de ontwikkeling(skansen) in termen van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden?

Het onderzoek wordt in verschillende fasen uitgevoerd.

  • Fase 1: Een inventarisatie en rubricering van buitenschoolse leeractiviteiten en -settings, om zo inzicht te bieden in de stand van zaken voor beleid, praktijk en wetenschap.
  • Fase 2 : Ontwikkeling van een taxonomie van motieven van ouders en leerlingen om te participeren in uitenschools leren, en van factoren die van invloed zijn op vraag en aanbod. 
  • Fase 3: Toetsing van korte- en langetermijneffecten van enkele buitenschoolse leerpraktijken.
  • Fase 4: Beschrijving van  ‘good practices’ die een handreiking bieden voor beleid en praktijk (scholen en aanbieders).

Kennisdeling

  • De bevindingen van het onderzoek worden in wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften verspreid.
  • Er wordt een handreiking ontwikkeld en open access aangeboden voor scholen en aanbieders.
  • Via landelijke bijeenkomsten worden zowel tussentijds als aan het eind van het project opbrengsten gepresenteerd en bediscussieerd.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen