Menu English

Schrijfvaardigheid van bachelor studenten ondersteunen

Ontwikkeling van ‘De Schrijfmaat’, een schrijftool voor studenten en docenten

Een belangrijk deel van de toetsing tijdens de lerarenopleiding vindt plaats middels schrijfproducten waarin studenten hun handelen in de praktijk moeten beschrijven, onderbouwen en hierop reflecteren (zie IVL-Lero, 2021). Deze vorm toetsing is passend omdat middels schrijfproducten ook hogere orde denkprocessen die bij het hbo-bachelorniveau horen (zoals relateren en kritisch verwerken) ‘zichtbaar’ gemaakt kunnen worden (Hajer & Meestringa, 2020). Voorwaardelijk is echter wel dat studenten hun schrijfvaardigheid kunnen ontwikkelen en hierbij gerichte begeleiding ontvangen van hun docenten. Bij beide belanghebbenden ontbreekt het echter nogal eens aan inzicht in kenmerken van een kwalitatief goede tekst, hoe je tot een kwalitatief goede tekst komt, en hoe je anderen hierbij gericht en concreet kunt ondersteunen.

Over het project

Projectbeschrijving

Cluster Talen startte in het leerjaar 2020-2021 met de implementatie van een nieuwe invulling van het afstudeeronderzoek. Er werd gekozen voor ontwerp- en actiegericht onderzoek en, in plaats van een lijvige scriptie, schrijven studenten aan het eind van het onderzoeksproces een kort artikel.

Naast positieve ervaringen bracht deze keuze aan het licht dat studenten tijdens hun opleiding hun schrijfvaardigheid onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen. Zowel studenten als docenten hebben nog te weinig grip op kenmerken van tekstkwaliteit en hoe schrijfvaardigheden op gerichte en concrete wijze ontwikkeld kan worden.

Deze problematiek is niet nieuw en er zijn op diverse plekken pogingen ondernomen om ondersteunende instrumenten te ontwikkelen. Deze zijn vaak niet effectief omdat ze te globaal, te omvangrijk zijn en/of te specialistische kennis van de gebruiker vereisen.

Daarom is een ontwerpgroep gestart die zelf ontwerpgericht onderzoek met als doel een genre specifieke tool te ontwikkelen die:

  1. stuurt op prioritering van aandachtspunten die vooral de communicatieve functie van de tekst in de weg zitten;
  2. de student naast feedback ook handvatten geeft om (zelf) acties te ondernemen naar aanleiding van de feedback;
  3. stimuleert dat er gedurende het hele onderzoeksproces aandacht is voor het schrijven als convergerend proces zodat studenten ‘meters maken’ en ze al snel opmerkzaam worden gemaakt op onregelmatigheden in de redeneerketens, volledigheid van informatie of op de samenhang van de tekst;
  4. ook door studenten zelf ingezet moeten kunnen worden bij het kritisch kijken naar eigen werk en dat van anderen.

Samenwerkingen

De onderzoeksgroep wordt gevormd door Edwin de Vette, Eline Faes, Sanne Wielenga, Rob Nijhuis, Henriett Duijs-Gerda en Jeroen S. Rozendaal.

In de media

  • Momenteel wordt gewerkt aan een publicatie over (de ontwikkeling van) De Schrijfmaat in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.
  • Een digitale versie van De Schrijfmaat is te vinden op het intranet Hint.

Opbrengst

ProjectfeitenLooptijd

maart 2021 - december 2023


Financiering

WERKplaats Taal


Lectoraat

Samen onderzoekend werken

“Het zorgde ervoor dat ik ook binnen mijn feedbacktijd nog meer de diepte in kon gaan met het geven van feedback. Bijvoorbeeld door niet alleen aan te geven dat een bepaald onderdeel verbeterd moest worden, maar door ook aan te geven dat ze daar een bepaalde oefening van De Schrijfmaat voor konden gebruiken. Daarnaast kreeg ik als begeleider ook meer zicht op de kwaliteitscriteria die belangrijk zijn om tot een goed stuk te komen.”

docent

Medewerkers betrokken bij dit project

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen