Menu
  English

  CIMO

  Het belang van een probleemanalyse

  Publicatiedatum: 01 december 2021

  Om het studiesucces van studenten te verhogen, ondersteunen we opleidingen in het werken aan hun onderwijskwaliteit. Dit start met het identificeren van bestaande problemen en onderliggende oorzaken daarvan. Allereerst moet er dus een goede probleemanalyse worden uitgevoerd. Aan de hand van die analyse kan er vervolgens gewerkt worden aan het oplossen van het probleem.

  Om het studiesucces van studenten te verhogen, ondersteunen we opleidingen in het werken aan hun onderwijskwaliteit. Dit start met het identificeren van bestaande problemen en onderliggende oorzaken daarvan. Allereerst moet er dus een goede probleemanalyse worden uitgevoerd. Aan de hand van die analyse kan er vervolgens gewerkt worden aan het oplossen van het probleem.

  Hogeschool Rotterdam werkt via het programma Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces (GOS) met ruim twintig opleidingen aan de kwaliteit van hun onderwijs en daarmee aan het studiesucces van studenten. Kenniscentrum Talentontwikkeling participeert met onderwijskundige en pedagogisch-didactische deskundigheid en met begeleidingskundige expertise.

  Om het studiesucces van studenten te verhogen, ondersteunen we opleidingen in het werken aan hun onderwijskwaliteit. Dit start met het identificeren van bestaande problemen en de onderliggende oorzaken daarvan. Allereerst moet er dus een goede probleemanalyse worden uitgevoerd. Aan de hand van die analyse kan er vervolgens gewerkt worden aan het oplossen van het probleem.

  Om tot een goede probleemanalyse te komen, maken we gebruik van het CIMO-model. Voor uitleg over het CIMO-model en het belang van een goede probleemanalyse zijn twee filmpjes gemaakt. Bekijk ze onderaan deze pagina. 

  Bekijk hier de animatie over het belang van het maken van een probleemanalyse. De animatie over het CIMO-model start hier direct achteraan. 

  Bekijk hier het filmpje over het CIMO-model.