Menu English

Project

Introductie

Entree-onderwijs (mbo-1) bereidt jongeren (vanaf zestien jaar die om uiteenlopende redenen geen vooropleiding hebben afgerond) in één jaar voor op doorstroom naar mbo-2 onderwijs of op uitstroom naar betaald werk. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van belangrijke arbeidsvaardigheden en op het oriënteren op de verdere loopbaan. Het opdoen van praktijkervaring tijdens stage bij werkgevers is een belangrijk onderdeel.

Landelijk onderzoek (Inspectie van het Onderwijs, 2018) en ons eigen vooronderzoek in het Raak-Kiemtraject ‘Ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden bij laagopgeleide jongeren’ laten zien dat de Entree-route voor een deel van de jongeren een grote uitdaging vormt. Deze uitdaging volgt zowel uit deels nog onvoldoende ontwikkelde vaardigheden en ondersteunende netwerken van de jongeren, hun persoonlijke omstandigheden, als uit de toenemende complexiteit en onzekerheid van de arbeidsmarkt, die door de COVID-19-crisis helaas alleen maar toenemen. Integrale begeleiding op maat tijdens hun transitie naar werk is daarom belangrijk. Betrokken professionals (begeleiders op ROC’s en praktijkbegeleiders) hebben behoefte geuit aan een methodische handreiking over de invulling van deze begeleiding en de noodzakelijke samenwerking tussen betrokken professionals.

In dit ontwerpgerichte onderzoek ontwikkelen we deze handreiking samen met professionals en Entree-studenten. We werken hierbij samen met onze partners ROC Zadkine, ROC Albeda, MKB Rotterdam Rijnmond, Leerwerkloket Rijnmond en stagebedrijven.

Projectbeschrijving

In dit onderzoek ontwikkelen we een handreiking over begeleiding van en samenwerking rondom Entree-studenten (mbo-1) tijdens hun overgang van school naar werk.

Het ontwerpgerichte onderzoek start met een diagnosefase waarin praktijkkennis over passende begeleiding wordt geëxpliciteerd. Hiervoor worden studenten, oud-studenten, en begeleiders op school en op de werkvloer geïnterviewd. Daarna wordt in co-creatie met studenten en begeleiders een methodische handreiking ontworpen en getest in de praktijk. Op basis hiervan worden de definitieve handreiking en een bijpassende onderbouwing met voorbeelden geproduceerd. De handreiking en de onderbouwing worden naar de praktijk overgedragen op een regionale slotconferentie (maart 2023) en landelijk verspreid via publicaties, de wetenschappelijke klankbordgroep, het lectorenplatform Breed Platform Arbeid en het expertisecentrum voor beroepsonderwijs ECBO.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen