Menu Zoeken English

Entree

Wat werkt voor entree-leerlingen tijdens de overgang van school naar werk?

De overgang van school naar werk is voor een deel van de Entree-leerlingen ingewikkeld. Zowel door de vaardigheden die van hen verwacht worden, door de fase waarin ze zitten op weg naar volwassenheid, door hun nog niet afgeronde loopbaanoriëntatie als door soms problematische persoonlijke omstandigheden. Integrale begeleiding op maat tijdens hun transitie naar werk is daarom belangrijk.

Toon:

Introductie

Entree-onderwijs (mbo-1) biedt sinds 2014 beroepsonderwijs voor jongeren vanaf zestien jaar die om uiteenlopende redenen geen vooropleiding hebben afgerond. Landelijk volgt jaarlijks een diverse groep van ongeveer 15.000 leerlingen Entree-onderwijs. Entree-onderwijs bereidt leerlingen één jaar voor op doorstroom naar mbo-2 onderwijs of op uitstroom naar betaald werk. Leerlingen ontwikkelen belangrijke vaardigheden voor het functioneren op de arbeidsmarkt en oriënteren zich op hun verdere loopbaan. Het opdoen van praktijkervaring tijdens stage bij werkgevers is een belangrijk onderdeel.

Landelijk onderzoek (Inspectie van het Onderwijs, 2018) en ons eigen vooronderzoek in het Raak-Kiemtraject ‘Ontwikkelen 21e-eeuwse vaardigheden bij laagopgeleide jongeren’ laten zien dat de Entree-route voor een deel van de leerlingen een grote uitdaging vormt. Deze uitdaging volgt zowel uit deels nog onvoldoende ontwikkelde vaardigheden en ondersteunende netwerken van de jongeren, hun persoonlijke omstandigheden, als uit de toenemende complexiteit en onzekerheid van de arbeidsmarkt, die door de COVID-19-crisis helaas alleen maar toenemen.

Een deel van deze jongeren beschikt nog over onvoldoende vaardigheden om succesvol in een werkomgeving te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld op tijd naar het werk komen, eigen initiatief nemen of adequaat kunnen communiceren met collega’s.

Projectbeschrijving

Betrokken professionals (begeleiders op ROC’s en praktijkbegeleiders) hebben behoefte geuit aan een methodische handreiking over de invulling van de begeleiding en de noodzakelijke samenwerking tussen betrokken professionals.

In dit ontwerpgerichte onderzoek ontwikkelen we deze handreiking samen met professionals en leerlingen. We werken hierbij samen met onze partners ROC Zadkine, ROC Albeda, MKB Rotterdam, Leerwerkloket Rijnmond en stagebedrijven. Het ontwerpgerichte onderzoek start met een diagnosefase waarin praktijkkennis over passende begeleiding wordt geëxpliciteerd. Daarna wordt in co-creatie een methodische handreiking ontworpen en getest in de praktijk. Op basis hiervan worden de definitieve handreiking en een bijpassende onderbouwing met voorbeelden geproduceerd. De handreiking en de onderbouwing met voorbeelden worden naar de praktijk overgedragen op een regionale slotconferentie en landelijk verspreid via publicaties, de wetenschappelijke klankbordgroep, het lectorenplatform Breed Platform Arbeid en het expertisecentrum voor beroepsonderwijs ECBO.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen