Menu
  English

  Koersen op de Toekomst

  Ontwikkeling van een nieuwe opleiding

  Publicatiedatum: 01 januari 2013

  Vanuit de onderzoekslijn worden bijdragen geleverd aan Koersen op de Toekomst. Een project waarin binnen de sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam met verschillende partijen (in- en extern) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opleiding.

  Toon:

  "Je moet vanaf het begin van de opleiding inzetten op een onderzoekende houding."

  Werkgroep onderwijsvisie & didactisch concept

  Freddy Veltman schreef samen met Anne Marie Christian en Simone Kooij (Onderwijs en Ontwikkeling) de Onderwijsvisie en didactische uitgangspunten opleiding Social Work. In november 2014 zijn bijeenkomsten gehouden met alle docententeams en het kernteam, om input te verzamelen over het huidige onderwijs en wensen voor het onderwijs in de nieuwe opleiding. In die bijeenkomsten zijn de thema's praktijkgerichtheid, onderzoekende, ondernemende houding, binding, didactiek, toetsing en curriculum aan bod geweest. Het waren mooie inspirerende gesprekken waar een hoop energie uit kwam. 

  "Communicatieve vakken worden nu herkanst zonder extra oefenmogelijkheid. Dat moet anders."

  Naast de gesprekken met de docententeams en het kernteam, hebben de kwaliteitszorgmedewerkers kernpunten uit de verschillende onderwijsevaluaties ingebracht. In december worden vervolggesprekken gevoerd met voltijdstudenten, deeltijdstudenten en collega's uit de onderwijsondersteuning (bedrijfsbureau, studentzaken, etc.).

  Uit alle verzamelde informatie wordt een interne analyse gemaakt. Deze wordt naast inzichten uit actuele onderwijskundige theorieën gelegd. Deze vormen samen de ingrediënten voor de nieuwe onderwijsvisie. Na de kerstvakantie wordt een schematisch overzicht hiervan besproken met de docententeams en het kernteam. In de maanden januari en februari wordt dit vervolgens verder uitgewerkt in een onderwijsvisie en didactisch concept.

  (Bron: Nieuwsbrief ISO: Koersen op de toekomst, december 2014)

  "We zouden meer aan kunnen sluiten bij de betrokkenheid en passie van de student, en dat als docenten ook uitstralen."