Menu English

Steun kwetsbare jeugd in overgang naar volwassenheid

Ondersteuning voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar
Publicatiedatum: 01 november 2017

Hoe is in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem structuur gegeven aan de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare jongeren en welke rol(len) vervullen wijkteams en wijknetwerken daarin?

Toon:

Inleiding

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning van burgers van 0 tot 100 jaar. Uitgegaan wordt van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers voor zichzelf en voor elkaar, van zelfredzaamheid van gezinnen in de opvoeding van hun kinderen, van zelfsturing in het oplossen van vragen en problemen die zich voordoen. Een cruciaal element van de transformatie van het sociale domein betreft het regelen van zorg voor en ondersteuning van jeugdigen, waaronder jongeren die niet of in beperkte mate kunnen terugvallen op een stabiel gezin en ondersteunend sociaal netwerk, maar ook (nog) niet in staat zijn om op eigen kracht een zelfstandig bestaan in te richten.

Uit (voor)onderzoek blijkt dat het sinds 2015 nieuw ingevoerde zorgstelsel nog altijd complex is en de diversiteit tussen én binnen steden als Amsterdam, Rotterdam en Haarlem groot is. Dit geldt voor de wijze waarop het stelsel in de praktijk vorm krijgt, en meer in het bijzonder voor de continuïteit voor de zorgstructuur die jongeren na hun 18e jaar behoren te krijgen. De toegankelijkheid en werkzaamheid van het zorgstelsel voor kwetsbare jongeren is een urgent maatschappelijk vraagstuk. Nader onderzoek naar hoe dit in samenwerking met sociale professionals en jongeren gestalte krijgt, is noodzakelijk om bij te dragen aan verbeteringen.

Projectbeschrijving

Dit onderzoek wil laten zien hoe in drie steden structuur gegeven wordt aan de zorg voor en onder-steuning van jongeren van 12 tot 23 jaar en welke rol wijkteams daarin vervullen. Hierbij brengen de onderzoekers naast een beschrijving per stad, ook vergelijkenderwijs verschillen en overeenkomsten naar voren, waaronder fricties en aandachtspunten die zich in beleid en uitvoering voordoen. De inzichten bieden een basis voor vervolgonderzoek dat op grotere schaal, met aangescherpte en verdiepende vragen, in 2016 voorbereid en vervolgens vanaf 2017 uitgevoerd zal worden.

Deze eerste fase functioneert tevens om docent- en studentparticipatie in onderzoek naar sociale wijkteams op drie locaties voor te bereiden. Hun deelname is van belang voor het vergroten van de betrokkenheid van onderwijs (afstudeeronderzoek, curriculumontwikkeling) bij de veranderingen die gaande zijn en bij te dragen aan professionalisering van docenten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen