Menu English

Fundament

Onderzoek naar de aanpak van drie re-integratie interventies voor risicojongeren in Rotterdam

Publicatiedatum: 15 juni 2016

Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie interventies (Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes) die kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt of deze interventies bijdragen aan aanvaarding van werk of hervatting van school door kwetsbare, werkloze jongeren.

Toon:

Het gaat om overbelaste jongeren die vaak kampen met meervoudige sociale problemen, deels met een detentieverleden en een laag leervermogen. De gemeente Rotterdam heeft behoefte aan onderbouwing van de werkwijze van deze interventies en is hiervoor een samenwerking aangegaan met Hogeschool Rotterdam. De gemeente zal inzichten uit dit onderzoek gebruiken voor de verdere uitbouw van interventies gericht op bestrijding van werkloosheid onder risicojongeren. Daarnaast is dit inzicht van belang voor uitvoerders die jongeren begeleiden of doorverwijzen naar interventies.

Voor deze doelgroep zijn nog relatief weinig interventies ontwikkeld en onderbouwd. Veel interventies concentreren zich op aanbodversterking of bemiddeling als geïsoleerd vraagstuk en kunnen daardoor slecht uit de voeten met doelgroepen bij wie complexe sociale en activeringsproblematiek speelt. Als overbelaste jongeren al tot de doelgroep van dergelijke interventies worden gerekend en door hen bereikt worden, is de kans groot dat ze uitvallen.