Menu English

Effecten leerondersteuning thuis

Vormgeven van thuisbetrokkenheid

Publicatiedatum: 01 september 2013

Het onderzoek brengt effecten van de interventie De Katrol op schoolresultaten van kinderen en ouderbetrokkenheid thuis in kaart.

Toon:

Stichting de Katrol biedt laagdrempelige ondersteuning voor ouders en kinderen in achterstandswijken om onderwijsachterstanden te beperken. Studenten van het Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam bieden deze ondersteuning bij ouders thuis. Het effectonderzoek van Leonie le Sage brengt in kaart wat de resultaten zijn van de interventie op de cito-scores van de kinderen, het sociaal emotioneel functioneren van de kinderen en het leerondersteunend gedrag van ouders thuis. Middels een quasi-experimenteel design worden veranderingen bij kinderen en ouders gedurende de loop van de interventie en 10 maanden na afloop van de interventie onderzocht.