Menu
  English

  Studeren met een vluchtelingenachtergrond

  Studiesucces en de ondersteuningsbehoeften van studenten met een vluchtelingenachtergrond

  Publicatiedatum: 17 oktober 2018

  Op welke manier kan Hogeschool Rotterdam studenten met een vluchtelingenachtergrond het beste ondersteunen?

  Toon:

  Over Studeren met een vluchtelingenachtergrond

  Projectinformatie

  Onderzoek

  Het doel van dit onderzoek is enerzijds te onderzoeken op welke manier studenten met een vluchtelingenachtergrond ondersteund (kunnen) worden bij het behalen van studiesucces door VluchtelingenStudenten Support (VSS) van Hogeschool Rotterdam, docenten en decanen, en anderzijds wat deze studenten voor ondersteuning nodig hebben om succesvol te kunnen studeren.

  Dit onderzoek sluit aan bij de strategische agenda van de hogeschool en de doelstellingen geformuleerd in de WERKplaats Inclusieve pedagogiek en didactiek. Het onderzoek levert kennis op die van belang is voor het algemene doel om onderwijs inclusiever te maken.