Menu
  English

  Student Voice

  Experiment in de Werkplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek

  Publicatiedatum: 24 november 2020

  Inclusieve pedagogiek en didactiek is ‘een sleutel’ tot studiesucces. Er zijn in de afgelopen jaren dan ook diverse cursussen en workshops voor professionalisering ontwikkeld. Deze zijn gericht op docenten, worden gegeven door docenten en kijken vanuit het perspectief van docenten. Maar waar is de ‘student voice’ in het professionaliseringaanbod? In dit experiment geven we de studenten de touwtjes in handen en keren we de verhoudingen om: studenten ontwikkelen een cursus Inclusief lesgeven voor hun docenten.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Binnen de inclusieve pedagogiek is de ‘student voice’ een belangrijk kenmerk. Howell & Tuitt (2003) beschrijven ‘student voice’ als een pedagogiek die zorgt voor een leerklimaat waarin studenten een beroep kunnen doen op hun eigen geschiedenis en ervaringen. Iedereen brengt namelijk ervaringskennis mee die de leeromgeving kan versterken. Naast deze verrijking van de onderwijscontext waarin de student in de lessen gezien wordt, versterkt het studenten en docenten in hun inclusieve handelen en hun kijk op de samenleving. In dit experiment staat daarom de stem van de student centraal.

  Verbinding met het onderwijs

  Studenten ontwikkelen een cursus Inclusief lesgeven voor hun docenten.

  Doel

  Studenten worden gefaciliteerd via participerend actieonderzoek om hun stem te laten horen en vanuit hun perspectief een interactieve (online) bijeenkomst te organiseren waarin studenten en docenten op basis van evenwaardigheid van elkaar leren over inclusief onderwijs.