Menu English

Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Een gezamenlijk project van Hogeschool Rotterdam, Zadkine Startcollege en Rijnmond-Bouw.
Publicatiedatum: 01 maart 2017

Het beschikken over 21e-eeuwse vaardigheden wordt als cruciaal gezien om nu en in de toekomst aan het werk te blijven. Er komen steeds meer banen die vragen om creatief denken, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en digitale vaardigheden. Hoe zijn jongeren op mbo-1 niveau daar op voorbereid?

Toon:

Over 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Projectinformatie

Achtergrond

Hoewel er veel aandacht is voor 21 -eeuwse vaardigheden, is er weinig literatuur beschikbaar over (het ontwikkelen van) 21 -eeuwse vaardigheden bij jongeren op mbo-1 niveau. De beschikbare literatuur is veelal gericht op midden- en hoger opgeleiden, terwijl de groep laagopgeleiden juist bij uitstek kwetsbaar lijkt voor de veranderingen in de arbeidsmarkt. Juist op dat niveau denkt men dat er veel werk zal verdwijnen, of dat de eisen van de arbeidsmarkt voor deze groep te hoog komen te liggen.

Om deze jongeren voldoende toe te rusten voor de toekomst is meer begrip en inzicht nodig over de benodigde 21 -eeuwse vaardigheden in banen van deze groep (nu en in de toekomst) en hoe deze ontwikkeld kunnen worden in zowel het onderwijs als op de werkvloer. Het (blijven) ontwikkelen van 21ste -eeuwse vaardigheden is van groot belang voor deze jongeren, omdat dit ervoor zorgt dat zij inzetbaar blijven. In dit project hebben we ons gericht op ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden door jongeren die een eenjarige entreeopleiding volgen met als doel uitstroom naar werk of een leerwerktraject.

Onderzoek

Het project rondom 21e -eeuwse vaardigheden was een gezamenlijk project van het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam, Rijnmond-Bouw en Zadkine Startcollege. Het project had o.a. de volgende doelen: 

  • Verhelderen van het concept 21e-eeuwse vaardigheden in de arbeidsmarkt waarbinnen en voor de doelgroep waarvoor de samenwerkingspartners actief zijn;
  • In kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen tot ontwikkeling of bevordering van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs en op de werkvloer.
  • Een concept leermodel uitwerken gericht op het bevorderen van 21ste -eeuwse vaardigheden in het onderwijs en op de werkvloer.

In het project hebben wij verschillende activiteiten georganiseerd gericht op netwerkontwikkeling en kennisvergaring. Er zijn interactieve sessies georganiseerd met docenten, praktijkbegeleiders en leerlingen. We zijn uitgegaan van een clustering van 21e -eeuwse vaardigheden en hebben deze door middel van praktijkvoorbeelden van de praktijkpartners geconcretiseerd. Daarnaast is er met de partners gewerkt aan de vraag welke vaardigheden het belangrijkst zijn en hoe en waar deze vaardigheden te ontwikkelen. Samen met het gevormde netwerk zijn we op basis van dit project op zoek gegaan naar mogelijkheden voor vervolgpraktijkonderzoek.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen