Menu English

Vo-hbo: dat is andere taal! Naar een doorlopende leerlijn taalvaardigheid Nederlands in de regio Rotterdam

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

E. Wertenbroek, M. Cornelisse, M. Engelsman, K.M.L. Heuij,van den, R. Huysmans, A.J. Zeeuw-Oprel,de, S. Hutten, R. Atten,van, M. Smenan | Rapport | Publicatiedatum: 15 oktober 2016
Het taalniveau van veel eerstejaarsstudenten voldoet niet aan wat er van hen verwacht wordt. Door die achterstand gaat misschien onnodig talent verloren en wordt het potentieel van jongeren niet volledig benut. Deze publicatie laat zien wat een soepele aansluiting belemmert en wat er moet gebeuren om te komen tot een doorlopende leerlijn.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie