Menu
  English

  Samen leren in het sociaal domein

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte, D.J. Avest,ter, E.M. Twist,van | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 22 september 2018
  Sinds 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid actief. De werkplaats is een samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Verschillende partners werken samen aan maatschappelijke vraagstukken; onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie