Menu English

Pleidooi: didactiek voor beroepsonderwijs

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
E.B. Klatter, M. Klink,van der | Artikel | Publicatiedatum: 15 februari 2021

notitie in het kader van NRO-discussie Vakdidactisch onderzoek

In 2018 heeft NRO een notitie geschreven over de positie van het vakdidactisch onderzoek in Nederland met aanbevelingen voor het (vak)didactisch onderzoek (Ulrich & Huiskamp, 2018). Vervolgens heeft een werkgroep van onderzoekers onder auspiciën van NRO een position paper en eerste lijnen van vervolgacties geschetst waaronder het ontwikkelen van een onderzoeksagenda en verdere netwerkvorming NRO (sept 2019). Het bleek lastig de visie en positie van het beroepsonderwijs hierin te verwerken, vanwege te grote verschillen met (vak)didactisch onderzoek in het funderend onderwijs (Alfa, Bèta en Gamma). In een vervolggesprek met het landelijk Netwerk lectoren, practoren en hoogleraren Beroepsonderwijs zijn mogelijkheden verkend om in een parallel traject te werken aan versterking van didactisch onderzoek voor het beroepsonderwijs. In voorliggende notitie exploreren we kenmerken waarop het funderend onderwijs en beroepsonderwijs overeenkomsten dan wel verschillen vertonen, en welke consequenties dit heeft voor curricula en het didactisch repertoire van docenten beroepsonderwijs. Dit mondt uit in een schets van (vak)didactische onderzoeksvragen voor het beroepsonderwijs in Nederland en een legitimering van een al dan niet separate onderzoekagenda op dit terrein1 voor funderend onderwijs en beroepsonderwijs.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen