Menu English

Ouderbetrokkenheid bij loopbaanoriëntatie: eerste inzichten project ‘Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan’

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

A. Diender, M.B. Strijk | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 30 juni 2016
De vo-scholen in Rotterdam Zuid hebben loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan zo bleek uit een rondgang. Scholen beseffen dat de betrokkenheid van ouders hierbij cruciaal is, maar hebben vaak moeite om tot een goede samenwerking met het thuisfront te komen. Dit was aanleiding voor de Hogeschool Rotterdam om een promotieonderzoek te starten en werkwijzen te ontwikkelen om het zogenaamde ‘loopbaanondersteunend gedrag’ van ouders te stimuleren. Het onderzoek is gekoppeld aan het project “Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan”, waarbij ook twee mbo-opleidingen zijn betrokken. In dit verslag schetsen wij kort de eerste inzichten die we binnen dit project hebben opgedaan via literatuurstudie, ruim 30 diepte-interviews met ouders, (v)mbo leerlingen en (v)mbo docenten, vragenlijstonderzoek onder 300 ouders en tijdens zes leerkringbijeenkomsten op drie scholen.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie