Menu English

Omgaan met armoede op scholen: handreiking voor po en vo

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

A. Kassenberg, M.E.A. Lusse | Boek | Publicatiedatum: 01 februari 2020
Deze handreiking is geen blauwdruk, maar is bedoeld om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een denk- en werkkader te bieden voor het vormgeven van een passende en haalbare rol in het omgaan met armoede onder hun leerlingen. In het eerste deel komen het thema armoede in de school, de rollen van de verschillende professionals en het agenderen van armoede op school aan bod. In deel twee beschrijven we vervolgens op ervaringen van scholen gebaseerde werkwijzen voor het omgaan met armoede op school. In de bijlagen bieden we voorbeeldmateriaal bij deze werkwijzen.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie