Menu Zoeken English

Lof Der Zelfreflectie: Jeugdprofessional, ken Uzelve. Onderzoek alles en behoud het goede

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
P. Vuijk | Artikel | Publicatiedatum: 01 september 2016
Dit is een samenvatting van mijn Lectorale Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd, op dinsdag 24 maart 2015. In dit artikel leg ik verbindingen tussen het geschetste nieuwe jeugdbeleid, praktijkgericht effectonderzoek en onderwijs - een kerntaak van lectoren - door twee typen onderzoek onder de aandacht te brengen die een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van type 1- en type 2-fouten. In de eerste plaats laat ik zien dat onderzoek naar de effectiviteit en de differentiële effectiviteit van universele, selectieve en geïndiceerde interventies kennis oplevert waarmee type 1- en type 2-fouten kunnen worden voorkomen. In de tweede plaats benadruk ik het belang van onderzoek naar de vraag hoe jeugdprofessionals de richtlijnen van interventies in de praktijk implementeren. Dit type onderzoek is helaas nog relatief schaars. In dit artikel benadruk ik dat het snel opbouwen van een kennisbasis over implementatiebevorderende en implementatiebelemmerende factoren noodzakelijk is om type 1- en type 2-fouten in de toekomst effectiever te kunnen voorkomen zodat we meer kinderen en gezinnen beter en meer vroegtijdig kunnen helpen.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen