Menu English

Kwaliteitskaart Omgaan met armoede op scholen: keuzemenu basisonderwijs

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

M.E.A. Lusse, A. Kassenberg | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 30 maart 2021
Bijlage bij de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie