Menu English

Klasse-gesprek, een methodiek voor leraren

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

M. Heuvel,van den | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 02 april 2019

gespreksstof over de onmiddellijkheid van ons handelen

In deze methodiek gaan vier leraren een verkennend gesprek voeren naar aanleiding van een casus met een pedagogisch moment. Snelheid speelt geen rol, integendeel. De methodiek is bedoeld om te vertragen, na te denken en te reflecteren, waarbij gebruik gemaakt wordt van de aangereikte pedagogische begrippen. De leraren gaan met elkaar in gesprek en iedereen heeft daarin een extra taak, een zogenaamde spelleiders-rol. Ze hebben elkaar nodig om een betekenisvol, pedagogisch gesprek te kunnen voeren. nivoz.nl/nl/klasse-gesprek-de-onmiddellijkheid-van-het-leraarschap

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie