Menu English

In verband met taal: naar een gedeelde kennisbasis voor taalbewust hoger onderwijs

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

J.F. Kruiningen,van | Boek | Publicatiedatum: 23 februari 2023

openbare les

Taal speelt een belangrijke rol in de leerprocessen van studenten in het hoger beroepsonderwijs. Taal vormt ook een wezenlijk onderdeel van de beroepscompetenties van de hbo-professional. Vanuit dit besef besteden steeds meer hbo-opleidingen expliciet aan dacht aan de taalontwikkeling van hun studenten. De focus verschuift daarbij geleidelijk aan van een smalle naar een brede invulling van taalbeleid. Die bredere invulling kenmerkt zich door een curriculum-geïntegreerde aanpak, gericht op alle studenten, met een verantwoordelijkheid voor het hele opleidingsteam, en met een verbinding van taal met de vakinhouden van de opleidingen. In deze openbare les stelt Jacqueline van Kruiningen de vraag wat de talige uitdagingen zijn voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, en wat docenten en docententeams nodig hebben om hun studenten te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot taal-competente hbo-professional. Daarbij presenteert zij twee leidende principes voor een taalgerichte onderwijsaanpak. Allereerst is dat de verbinding van taal met vakinhoud. Het tweede principe is dat van de ontwikkeling van taalbewustzijn bij zowel studenten als docenten en docententeams. Niet iedere docent hoeft een taaldocent te zijn, maar wel een taalbewuste docent.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie