Menu English

Het wiel moet elke keer opnieuw worden uitgevonden

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

A.J.J. Voorham, A. Poel,van der | Artikel | Publicatiedatum: 01 juni 2015
Alle professionals in de publieke gezondheidszorg, en vooral diegenen die belast zijn met de uitvoering van beleid, zijn erg gebaat bij goed beschreven voorbeelden van effectieve interventies. Over een interventie wil je weten onder welke condities, bij welke doelgroep de gehanteerde aanpak een bepaald effect zal hebben. Om daarin keuzes te maken is het erg handig om overzichten van beschikbare interventies te hebben, met hun potentiele effectiviteit. In het brede veld van de openbare gezondheidszorg (dus inclusief jeugdzorg, reclassering, re-integratie, wijkzorg) zijn er intussen verschillende databases die een inventarisatie geven van effectieve interventies, of in ieder geval van de mate van bewijs voor effectiviteit. De ontwikkeling van die databases heeft een positief effect gehad op de nauwkeurigheid waarmee de interventies worden beschreven. Maar zelfs nu nog is er vaak meer documentatie te vinden over het uitgevoerde onderzoek rond de interventie, dan over de feitelijk uitvoering en aanpak ervan. De uitgebreide beschrijving van de interventie wordt meestal niet opgenomen in wetenschappelijke rapportages. Er is meer aandacht voor de methodologie van het onderzoek dan voor de methodologie van de interventie. En dat is jammer, want een goed evaluatieonderzoek evalueert meer dan alleen de uitgevoerde interventie. Juist ook de beoordeling van de gehanteerde uitgangspunten is erg waardevol.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie