Menu Zoeken English

Het opleiden van docenten voor het MBO in samenwerking tussen MBO en lerarenopleiding.

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
M.W.G. Theunissen, M.J.A. Poulussen, | Artikel | Publicatiedatum: 28 maart 2017
De toenemende behoefte aan gekwalificeerde docenten voor het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs leidde ertoe dat de minister van Onderwijs in 2012 maatregelen afkondigde (Ministerie van OCW, 2012). Eén daarvan was het realiseren van een afstudeerrichting leraar beroepsonderwijs binnen de tweedegraads lerarenopleiding. Dit lemma gaat in op de volgende thema’s: Wat maakt het opleiden van docenten voor het MBO anders dan voor ander onderwijssectoren en waarom is samen opleiden een goed idee voor het MBO? Wat maakt het ‘samen opleiden’ anders dan ‘traditioneel opleiden’? Hoe werken lerarenopleiding en het MBO samen in de begeleiding en beoordeling? We sluiten af met de vraag: hoe wordt de doorlopende professionalisering in het MBO vormgegeven?

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen