Menu
  English

  Gevraagd in 2030: expertise sociale innovatie

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte, F.C.P.P. Spierings | Boekdeel | Publicatiedatum: 15 december 2020
  De samenleving maakt een aantal ingrijpende trends door. Die veranderingen betekenen het nodige voor het sociale domein en de relaties tussen mensen. Daarbij is de vraag opportuun wat de meerwaarde is van sociaal werk voor het aanpakken van de grote maatschappelijke kwesties die zich onder invloed van de trends momenteel uitvergroten – armoede, ongelijkheid, gezondheidsverschillen, sociale spanningen – nu en in de toekomst. Welke kennis en kunde hebben professionals nodig die werkzaam zijn in het sociaal werk, om hun maatschappelijke meerwaarde te kunnen (blijven) leveren? Het vermogen van hbo-opgeleide sociaal professionals om effectief te innoveren, wordt onmisbaar in onze samenleving anno 2030, zo is onze inschatting. De opleiding Social Work dient zich daarom de komende tijd te ontpoppen tot een zelfstandige sociaalkundige innovatiediscipline waarin het verbinden van individuen, groepen, organisaties en gemeenschap (sociale omgeving) centraal staat. Om de onzekerheden te kunnen ondervangen die een impact hebben op de samenleving in 2030, moeten we als hogeschool in het Rotterdamse een kennisfundament opbouwen in sociale innovatie en meer breed opgeleide, kritische professionals gaan afleveren.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie