Menu Zoeken English

Een kwestie van vertrouwen

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
M.E.A. Lusse | Proefschrift | Publicatiedatum: 06 december 2013

een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval: proefschrift

Omdat schooluitval een voorbode kan zijn van maatschappelijke uitval is het van belang dat jongeren hun opleiding voltooien. Het risico op schooluitval is het grootst in de lagere onderwijsniveaus en bij een populatie met een bovengemiddeld aantal laagopgeleide ouders uit de lagere sociaaleconomische milieus. Wellicht kan een betere betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind bijdragen aan preventie van schooluitval.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.