Menu English

E-health in preventie en zorg: It's time to make a bigger leap!

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

I. Valstar, A. Poel,van der, A.J.J. Voorham, P. Kocken | Artikel | Publicatiedatum: 01 februari 2015
In de gezondheidszorg en preventie is het gebruik van ICT niet meer weg te denken. Doel van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie via internet (ehealth) en apps (m-health) is om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. E-health kan geheel zelfstandig door een patiënt, cliënt of burger gevolgd worden –voorbeelden zijn een online cursus of deelname aan een online platform waarop informatie en lotgenotencontact centraal staan. Dan is er sprake van zelfmanagement. Ook kan e-health telefonisch, via e-mail of face-to-face begeleid worden door een professional. Dit wordt blended care genoemd. Hierbij hebben patiënt/cliënt en professional op bepaalde afgesproken tijdstippen contact om het verloop van bijvoorbeeld de online cursus te bespreken. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvulling, waarbij e-health aanvullend is op face-to-face contact, en substitutie, waarbij e-health in plaats komt van face-to-face zorg. Hoe dan ook: e-health gaat een belangrijke plaats krijgen in het zorg- en preventielandschap.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie