Menu Zoeken English

De werkalliantie in het gedwongen kader: eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop reclasseringswerkers een werkalliantie aangaan met cliënten

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
C.J. Degener, | Rapport | Publicatiedatum: 01 september 2013
Wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie in gedwongen kader, waarbij controlerende en begeleidende activiteiten worden gecombineerd? In dit staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 1. Hoe denken de deelnemende reclasseringswerkers over de werkalliantie in de beroepspraktijk: welke kenmerken zijn volgens hen belangrijk en hoe zeggen zij dat zij hieraan werken? Bron: individuele diepte- interviews met 11 ervaren reclasseringswerkers, gespreksopnames (34) en groepsinterviews (2 of 3 per deelnemende locatie) waarin hierop wordt gereflecteerd. 2. Op welke wijze tracht de reclasseringswerker reactance van clienten te beinvloeden en hoe is dit terug te vinden in de gespreksopnames? Bron: individuele interviews, gespreksopnames en groepsinterviews. 3. In hoeverre zijn de kenmerken die worden gemeten in de vragenlijsten van het kwantitatieve deel (1A) te herkennen in de gespreksopnames? Bron: codeboek aan de hand van kenmerken meetinstrument voor analyse gespreksopname en illustraties uitgekozen door deelnemende reclasseringswerkers, aangevuld met illustraties gekozen door de onderzoeksgroep.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen