Menu English

De professionele identiteit van de sociaal werker

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

L.F. Sage,le | Boek | Publicatiedatum: 27 januari 2022

openbare les

Sociaal werk heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: het bevorderen van sociaal functioneren van mensen die kwetsbaar zijn of zich in kwetsbare omstandigheden bevinden. Afgelopen decennia waren er veel veranderingen in het beroep van sociaal werkers. Legitimeringsvraagstukken betreffen het ‘waartoe’ en het ‘hoe’ van sociaal werk, in het licht van de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, de nadruk op evidence based practice en een ervaren ‘mismatch’ tussen waarden van sociaal werk en de uitvoeringspraktijk. In deze openbare les gaat Leonie le Sage in op ontwikkelingen die sociaal werk als professioneel beroep onder druk zetten, en op mogelijkheden die er zijn voor sociaal werkers om juist vanuit hun kernkwaliteiten bij te dragen aan samenlevingsvraagstukken. Deze kernkwaliteiten zijn waardevol bij de interprofessionele samenwerking aan weerbarstige vraagstukken in de Rotterdamse grootstedelijke omgeving, zoals kansenongelijkheid, polarisatie, gezonde leefstijl en ecologische duurzaamheid. Belangrijk hierbij is, zo zal zij betogen, dat de onderzoekende en normatieve vermogens van sociaal werkers versterkt worden, en daarmee het ‘hoe’ en ‘waartoe’ van sociaal werk.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie