Menu Zoeken English

De Participatiewet als middel

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
Rob Arnoldus, | Artikel

Over meedoen en meetellen gesproken

De Participatiewet vormt het sluitstuk van de eerder ingezette decentralisaties in het sociale domein in de context van de transitie naar een participatiesamenleving. Het ambitieuze doel van de Participatiewet is een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen bij voorkeur regulier werk verricht. Deze overkoepelende wet kan afwenteling van aanspraken voorkomen en ook bijdragen aan demedicalisering door in te zoomen op wat de werkzoekende wel kan.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen