Menu
  English

  De meetbaarheid van binnenstadsbeleving: casestudy Rotterdam

  Publicatie van Kenniscentrum Creating 010

  M. Mulder | Artikel | Publicatiedatum: 10 april 2016
  Onze binnensteden maken een sterke ontwikkeling door. De kenmerkende retailfunctie staat onder druk en consumenten zien de binnenstad in toenemende mate als plek om te wonen, verblijven en plezier te beleven. Onze binnensteden worden in toenemende mate beleveniscentra met potentieel mondiale aantrekkingskracht. Die ontwikkeling vraagt om nieuwe onderzoeksbenaderingen: onderzoeken waarin niet het stedelijke aanbod centraal staat maar de gebruiker van de stad; onderzoeken die zich niet alleen richten op de retailfunctie van de binnenstad maar op de integrale aantrekkelijkheid ervan. Aangezien deze benadering van binnensteden en de beleving ervan vrij nieuw is, heeft de onderzoekslijn Leisure & Stad van de Hogeschool Rotterdam een pilotonderzoek binnenstadsbeleving uitgevoerd in Rotterdam. Directe aanleiding was een opdracht in het kader van de viering van 75 jaar wederopbouw in de stad, die erop gericht was een onderzoek naar stadsbeleving uit 1968 te herhalen. Vanuit een interactief belevingsmodel is een kwalitatief onderzoek ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij is een combinatie van bestaande en nieuwe methodieken toegepast. De uitkomsten gaven inzicht in de beleving die de Rotterdammer heeft van zijn stad, maar desondanks leverde deze pilot een aantal verbeterpunten op voor vervolgonderzoek.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie